Doporučená, 2021

Redakce Choice

Nevěsta dostává od své matky dvacetiletý dopis

Matka nevěsty nemohla udělat lepší dárek!
Foto: Screenshot / The Movie Poets

Matka a dcera: dojemný svatební dárek

Na svatbu dostává tato nevěsta velmi speciální dárek. Je to dojemný dopis od její matky, který napsala před 20 lety.

Když jí bylo pouhých 18 měsíců a Sherry Backledge ji viděla spát tak pokojně v posteli, rozhodla se napsat dopis své dceři. Když skončila, vložila kus papíru do svého nočního stolku. Zůstal tam celých 20 let.

Dnes má její dcera 22 let a je vdaná. Až do svatebního dne nevěděla, že dopis existuje. Ale v tento den by to mělo být: Matka předá své dítě, které bylo kdysi tak malé, když psala zprávu a nyní stojí jako nevěsta před oltářem, speciální dárek.

Když Brooke Zugg přečte dvacetiletý dopis, začnou po prvních několika řádcích stékat slzy. Její matka popisuje, jaké štěstí měla ve svém domě. Už jedenáct let před jejím narozením si Sherry, která sama nemůže mít děti, adoptovala chlapce. Když mluvila s Brookeovou biologickou matkou v nemocnici, kde pracovala jako kojenecká sestra, nabídla jí, že ji přijme. Sherry okamžitě souhlasil. Brooke dokončil rodinu.

Když bylo jisté, že se její dcera ožení, Sherry už vše naplánovala. Dopis vytiskla na kus své vlastní svatební šaty. Osobní dar přináší nevěstu slzy. Rodina byla vždy velmi blízko.

V sentimentálním dopisu chce Sherry ukázat své dceři, jaký hluboký pocit mateřství pro ni má, bez ohledu na to, zda je adoptována. Když ji viděli jako nevěstu, naplnilo ji rodiče hrdostí. V den její svatby měla Brooke obdržet 20letý dopis své matky, aby věděla, jak moc byla milovaná.

Top